Lekcje, Ciekawostki, Linki

czwartek, 22 października 2015

PORY ROKU - LE STAGIONI

WIOSNA - 
LA PRIMAVERA
foto: www.pixabay.com

LATO - L`ESTATE
foto: www.pixabay.com

JESIEŃ - L`AUTUNNO
foto: www.pixabay.com

ZIMA - L`INVERNO
foto: www.pixabay.com
WYMOWĘ MOŻNA POSŁUCHAĆ TUTAJ. 

wtorek, 6 października 2015

Wymowa w języku włoskim

Wymowa języka włoskiego z reguły nie sprawia Polakom, większych trudności.
Akcent w języku włoskim w większości wyrazów pada na przedostatnią sylabę.
Podstawowe zasady wymowy:
C:
C przed a, o, u oraz przed spółgłoskami wymawia się K
cane (kane) - pies, corso (kurs) - kurs,

C przed e lub i wymawia się CZ, np:
cena (czena) - kolacja, cinema (czinema) - kino
CH:
CH wymawia się K, np.:
mi chiamo (mi kiamo) – nazywam się, chiave (kiave) - klucz, chiesa (kiesa) – kościół, scherzo (skerco) - żart

G: 
G przed a, o, u oraz przed spółgłoskami wymawia G, np:
gamba (gamba) - noga, gatto (gatto) - kot, gara (gara) - zawody

G przed e lub i wymawia polskiego , np:
gelato (elato) – lód, girare (irare) - skręcać

GH:
GH wymawia się zawsze G, np.:
ghiaccio (giaczczio) - lód

GN:
GN wymawia się jak polskie Ń, np.:
gniocchi (ńiokki) – kluski, legno (leńo) - drewno

GLI:
GLI wymawia się jak polskie LJ,np.:
famiglia (familja) – rodzina

- spółgłoska H jest zawsze niema,
ho (o) – mam, hai (aj) - masz

S:
S w środku wyrazu, między dwiema samogłoskami wymawia się jak polskie Z:
casa (kaza) – dom, cosa (koza) - rzecz

- spółgłoskę S nie znajdującą się pomiędzy dwoma samogłoskami czytamy jako S,
sole (sole) – słońce, cassa (kassa) – kasa, sicuro (sikuro) - pewny

SC:
SC przed a, o, u oraz przed spółgłoskami wymawia polskie SK, np:
pesca (peska) - brzoskwinia, scuola (skuola) - szkoła

SC przed e lub i wymawia się jak polskie SZ, np:
lasciare (lasziare) – zostawić , sciroppo (sziroppo) - syrop


Z:
Z wymawia się jak polskie C, np.:
azione (acione) - akcja, lezione (lecione) - lekcja
- lub jak polskie DZ:

Zero (dzero) – zero, zaino (dzajno) - plecak